ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ FREZYDERM ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Αγαπητοί γονείς,

γνωρίζουμε ότι κάθε μητέρα και κάθε πατέρας που εμπιστεύονται το βρεφικό γάλα FREZYLAC της εταιρίας μας (το οποίο παράγεται στο εργοστάσιο της παγκοσμίου ηγέτιδας στο χώρο της βρεφικής διατροφής LACTALIS) θα έχει θορυβηθεί, λόγω της από 10-12-2017 ανακοίνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών της Γαλλίας περί προληπτικής ανάκλησης συγκεκριμένων παρτίδων βρεφικού γάλακτος που παρήχθη στις εγκαταστάσεις της ως άνω εταιρίας και κυκλοφόρησαν (και) στην Ελλάδα. Τα ίδια γάλατα άλλωστε δίνουμε και εμείς οι ίδιοι στα παιδιά μας. Ωστόσο, θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι η FREZYDERM, έχει από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της θεσμοθετήσει οικειοθελώς -και επιπροσθέτως όλων των προβλεπόμενων από το κοινοτικό και τα ημεδαπά δίκαια υποχρεώσεων που έχει τόσο η ίδια η παραγωγός στα εργοστάσια της (LACTALIS) όσο και η κάθε εισαγωγέας (FREZYDERM)- αυστηρότατες εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες ποιοτικών ελέγχων όλων ανεξαιρέτως των προϊόντων της, πολλώ δε μάλλον των προϊόντων βρεφικής διατροφής που προορίζονται για την πολυτιμότερη και πιο ευαίσθητη πληθυσμιακή ομάδα κάθε κοινωνίας. Κανένα προϊόν της FREZYDERM, είτε παράγεται στις εγκαταστάσεις μας είτε στις εγκαταστάσεις των μεγαλύτερων εταιριών του κόσμου, δεν διατίθεται στους καταναλωτές εάν προηγουμένως δεν έχει ελεγχθεί σύμφωνα με τα δικά μας παράλληλα και πρόσθετα συστήματα ελέγχου. Εάν κάποιο, οποιοδήποτε, προϊόν FREZYDERM δεν περάσει και τους δικούς μας ελέγχους, απλώς επιστρέφεται στο εργοστάσιο παραγωγής ως απαράδεκτο ή καταστρέφεται.

Ειδικά για το Βρεφικό Γάλα Frezylac που διαθέτουμε, όλες ανεξαιρέτως οι παρτίδες μας, ανεξαρτήτως των πιστοποιητικών ποιοτικών ελέγχων και ασφαλείας που ούτως ή άλλως αναγκαστικά οφείλουν να φέρουν κατά την εισαγωγή τους από τα εργοστάσια παραγωγής, ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ κατά την εισαγωγή τους στην Ελλάδα από ανεξάρτητο Πιστοποιημένο Εργαστήριο Υψηλού Τεχνολογικού Επιπέδου και ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ σε ενδελεχή και εξαντλητικό Φυσικοχημικό και Μικροβιολογικό Έλεγχο, ώστε να μην καταλείπεται καμία απολύτως αμφιβολία για την ασφάλεια και την άριστη ποιότητα τους. Μόνο μετά την 100% επιτυχία της κάθε παρτίδας επί του διπλού ελέγχου, επιτρέπουμε να διακινηθεί στην αγορά και να φθάσει στα χέρια σας.

 

Σαλμονέλα: Προσωρινή προληπτική ανάκληση προϊόντων για αποφυγή της παραμικρής πιθανότητας

 

Καμία από τις παρτίδες βρεφικού γάλακτος που έχουμε εισάγει και διακινήσει το 2017, ούτε φυσικά οι συγκεκριμένες παρτίδες που οποίες καλείται να ανακαλέσει η παραγωγός εταιρείας Lactalis για προληπτικούς λόγους, δεν είχε εμφανίσει το παραμικρό πρόβλημα ούτε είχε κινήσει έστω και την παραμικρή υποψία υπάρξεως του βακτηρίου της σαλμονέλας. Ωστόσο, η FREZYDERM έχοντας απόλυτη σιγουριά για την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων μας, από την πρώτη στιγμή της ανακοίνωσης των γαλλικών αρχών και σε συνεργασία με το εργοστάσιο παραγωγής, τα συνεργαζόμενα εξωτερικά εργαστήρια ελέγχου αλλά και τις ημεδαπές ελεγκτικές αρχές, παρακολουθεί και εξετάζει το ζήτημα, χωρίς να φείδεται ανθρωπίνου δυναμικού υψηλού κύρους, εξοπλισμού και πόρων, για να μην καταλείπεται καμία απολύτως αμφιβολία για την άριστη ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων που διαθέτει υπό τα σήματα της. Ήδη η εταιρία μας έχει ενεργοποιήσει όλους τους προβλεπόμενους μηχανισμούς και είναι σε ανοικτή επικοινωνία με τον ΕΟΦ για την άμεση λήψη όλων των τυχόν αναγκαίων μέτρων. Σύντομα θα επανέλθουμε με επίσημη ανακοίνωση.

Σε κάθε περίπτωση φυσικά, έχουμε σε πρώτη διάθεση, και προς κατάθεση τους στον ΕΟΦ, πλήρη επιστημονική τεκμηρίωση των ανεξάρτητών εργαστηρίων με τα αποτελέσματα ελέγχων ποιότητας και ασφάλειας όλων των συγκεκριμένων παρτίδων βρεφικού γάλακτος, τα οποία επιβεβαιώνουν την ασφάλεια του προϊόντος και την έλλειψη οποιουδήποτε προβλήματος. Ωστόσο, οι αρμόδιες γαλλικές αρχές, επιδεικνύοντας την μέγιστη αυστηρότητα και ευαισθησία επί του θέματος, αποφάσισαν την γενική και άνευ εξαιρέσεως προληπτική ανάκληση των συγκεκριμένων παρτίδων σε παγκόσμιο επίπεδο. Έτσι, η FREZYDERM σεβόμενη την εύλογη ανησυχία του καταναλωτικού κοινού, συντονιζόμενη απολύτως με αυτήν τη διεθνή προσπάθεια που ξεκίνησαν οι γαλλικές εποπτικές αρχές και προς διευκόλυνση των ελέγχων των αρμοδίων αλλοδαπών και ημεδαπών αρχών, και ιδίως προς διευκόλυνση των εργασιών του ΕΟΦ και των υπηρεσιών του που αποφάσισε ομοίως την προσωρινή προληπτική ανάκληση των συγκεκριμένων παρτίδων βρεφικού γάλακτος, συνεργάζεται απολύτως και ανακαλεί από τα δίκτυα της προληπτικά τις παρτίδες αυτές και όλα τα προϊόντα τους, παρά το γεγονός ότι δεν έχει διαπιστωθεί κανένα απολύτως πρόβλημα ακόμα και κατά τη διενέργεια και των επιπρόσθετων ελέγχων που η FREZYDERM διενήργησε με την εισαγωγή τους. Η ανάκληση, σύμφωνα και με τις σχετικές ανακοινώσεις του ΕΟΦ, είναι προληπτική και προσωρινή, τουλάχιστον μέχρι να ολοκληρωθούν οι σχετικοί έλεγχοι και να λάβει ο ΕΟΦ τις οριστικές αποφάσεις του. Η FREZYDERM, ευθύς μόλις έλαβε γνώση του θέματος, ενημερώνει διαρκώς τα δίκτυα διανομής της (φαρμακεία και φαρμακαποθήκες), για όλες τις αναγκαίες ενέργειες εκ μέρους τους.

Τέλος, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι οι Βιολογικές Βρεφικές Κρέμες Frezylac εισάγονται από άλλη παραγωγό εταιρεία στη Γερμανία.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ FREZYLAC

ΠΡΟΪΟΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ LOT

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

FREZYLAC AR 400G X12 GRECE

17C0012772

8/5/2019

FREZYLAC AR STICK 18Gx100

17C0013363

5/9/2019

FREZYLAC HA 400 G X12 GRECE

17C0012636

11/4/2019

FREZYLAC HA 400 G X12 GRECE

17C0012817

22/5/2019

FREZYLAC HA 400 G X12 GRECE

17C0013261

16/8/2019

FREZYLAC HA 400 G X12 GRECE

17C0013673

23/10/2019

FREZYLAC HA STICK 18GX100

17C0012634

11/4/2019

FREZYLAC OK DIGEST 400G X12 GRECE

17C0012824

24/5/2019

FREZYLAC OK DIGEST 400G X12 GRECE

17C0013636

16/10/2019

FREZYLAC OK STICK 18Gx100

17C0013385

6/9/2019

FREZYLAC PURE BIO 1 27G X100

17C0012584

4/4/2018

FREZYLAC PURE BIO 1 400G X12

17C0012448

7/3/2018

FREZYLAC PURE BIO 1 400G X12

17C0012586

5/4/2018

FREZYLAC PURE BIO 1 400G X12

17C0012781

10/5/2018

FREZYLAC PURE BIO 1 400G X12

17C0012921

7/6/2018

FREZYLAC PURE BIO 1 400G X12

17C0012971

19/6/2018

FREZYLAC PURE BIO 1 400G X12

17C0013509

26/9/2018

FREZYLAC PURE BIO 1 400G X12

17C0013752

8/11/2018

FREZYLAC PURE BIO 1 900G X6

17C0012486

13/3/2018

FREZYLAC PURE BIO 1 900G X6

17C0012591

3/4/2018

FREZYLAC PURE BIO 1 900G X6

17C0012783

12/5/2018

FREZYLAC PURE BIO 1 900G X6

17C0012841

22/5/2018

FREZYLAC PURE BIO 1 900G X6

17C0013063

3/7/2018

FREZYLAC PURE BIO 1 900G X6

17C0013512

28/9/2018

FREZYLAC PURE BIO 1 900G X6

17C0013512

3/10/2018

FREZYLAC PURE BIO 2 27G X100

17C0012478

16/3/2018

FREZYLAC PURE BIO 2 400G X12

17C0012476

9/3/2018

FREZYLAC PURE BIO 2 400G X12

17C0012588

6/4/2018

FREZYLAC PURE BIO 2 400G X12

17C0012722

5/5/2018

FREZYLAC PURE BIO 2 400G X12

17C0012795

19/5/2018

FREZYLAC PURE BIO 2 400G X12

17C0012943

14/6/2018

FREZYLAC PURE BIO 2 400G X12

17C0013045

4/7/2018

FREZYLAC PURE BIO 2 900G X6

17C0012511

17/3/2018

FREZYLAC PURE BIO 2 900G X6

17C0012608

5/4/2018

FREZYLAC PURE BIO 2 900G X6

17C0012684

5/5/2018

FREZYLAC PURE BIO 2 900G X6

17C0012786

12/5/2018

FREZYLAC PURE BIO 2 900G X6

17C0012955

15/6/2018

FREZYLAC PURE BIO 2 900G X6

17C0013085

12/7/2018

FREZYLAC PURE BIO 2 900G X6

17C0013513

5/10/2018

FREZYLAC PURE BIO 3 400G X12

17C0012589

6/4/2018

FREZYLAC PURE BIO 3 400G X12

17C0012710

5/5/2018

FREZYLAC PURE BIO 3 400G X12

17C0012825

25/5/2018

FREZYLAC PURE BIO 3 400G X12

17C0012973

21/6/2018

FREZYLAC PURE BIO 3 400G X12

17C0013642

17/10/2018

FREZYLAC PURE BIO 3 900G X6 V2

17C0012609

5/4/2018

FREZYLAC PURE BIO 3 900G X6 V2

17C0012843

24/5/2018

FREZYLAC PURE BIO 3 900G X6 V2

17C0013012

26/6/2018

FREZYLAC PURE BIO 3 900G X6 V2

17C0013108

13/7/2018

FREZYLAC PURE BIO 3 900G X6 V2

17C0013263

16/8/2018

FREZYLAC PURE BIO 3 900G X6 V2

17C0013430

14/9/2018

FREZYLAC PURE BIO 3 900G X6 V2

17C0013662

16/10/2018

 

 

Θα ακολουθήσουν αναλυτικές οδηγίες ανάκλησης προς τους καταναλωτές.