ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


(τελευταία ενημέρωση: 13/09/2018)


-Α- Προσωπικά Δεδομένα

1.- Η εταιρεία FREZYDERM ΑΒΕΕ (εφεξής η «εταιρία»), σεβόμενη απολύτως την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία που διέπει τα Προσωπικά Δεδομένα, λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και την κατάλληλη τεχνολογία, ώστε να εξασφαλίζεται η μεγίστη δυνατή προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας. Δεσμευόμαστε ότι θα λαμβάνουμε κάθε ενδεδειγμένο μέτρο που έχει εκπονηθεί για την ασφαλή τήρηση των προσωπικών σας πληροφοριών και την προστασία των πληροφοριακών μας συστημάτων . Οι τεχνικές, διοικητικές και υλικές μας διαδικασίες σχεδιάζονται και αναθεωρούνται για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών από τυχαία, παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη απώλεια, πρόσβαση, αποκάλυψη, χρήση, τροποποίηση ή καταστροφή, ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι κανένας ιστότοπος, πληροφοριακό σύστημα ή διαβίβαση δεδομένων στο διαδίκτυο ή σε κάθε άλλο δημόσιο δίκτυο δεν μπορεί να είναι εγγυημένα 100% ασφαλή. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου (από κοινού με τους Όρους Χρήσης, την Πολιτική για τα Cookies, τους Όρους Συμμετοχής στους διαγωνισμούς και τις λοιπές προωθητικές ενέργειες), και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που αναφέρεται σε αυτή) ορίζει τη βάση επί της οποίας η εταιρία θα υποβάλει σε επεξεργασία τις προσωπικές πληροφορίες που της παρέχει ο χρήστης ή τις οποίες συλλέγει από τον τελευταίο, κατά την πλοήγηση και χρήση όλων των εμπορικών ιστοσελίδων της, εκτός εάν για συγκεκριμένη ιστοσελίδα έχουν προβλεφθεί ειδικότεροι όροι. Παρακαλείστε να μελετήσετε προσεκτικά τα κείμενα αυτά για να κατανοήσετε την προσέγγιση και την πρακτική μας ως προς τα προσωπικά δεδομένα. Παρέχοντας τις προσωπικές σας πληροφορίες, δηλώνετε ταυτόχρονα ότι αποδέχεσθε τις πολιτικές και πρακτικές αυτές και ότι συγκατατίθεσθε στη συλλογή και επεξεργασία τους, έτσι κάθε χρήστης που χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα θεωρείται ότι συμφωνεί με τους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους που ακολουθούν, δεν πρέπει να την χρησιμοποιεί.

2.- Οι πληροφορίες που συλλέγουμε για τον κάθε χρήστη όταν κάνει χρήση της παρούσας ιστοσελίδας (και γενικώς των εμπορικών ιστοσελίδων της εταιρίας) διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: (α) πληροφορίες που παρέχει ο ίδιος ο χρήστης, (β) πληροφορίες που συλλέγονται με αυτοματοποιημένες μεθόδους και (γ) πληροφορίες που συλλέγονται από λοιπές πηγές. Ενδέχεται να συνδυάζονται οι τρόποι με τους οποίους συλλέγονται οι διάφορες πληροφορίες. Ειδικότερα, η εταιρία συλλέγει μέσω της ιστοσελίδας κάποια ή όλα τα κάτωθι προσωπικά δεδομένα των χρηστών: όνομα, επώνυμο, όνομα χρήστη, κωδικός πρόσβασης, ηλεκτρονική διεύθυνση, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλικία, φύλο, όπως αυτά καταχωρούνται στην ιστοσελίδα από τους ίδιους για την αξιοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών της.

3.- Μπορούν να αποτελούν αντικείμενο συλλογής και επεξεργασίας ενδεικτικά τα ακόλουθα δεδομένα των χρηστών: (α) Πληροφορίες για τον λογαριασμό τους, όπως το όνομα χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασης (ή κάθε άλλο στοιχείο που τον ταυτοποιεί) που χρησιμοποιεί για πρόσβαση στην ιστοσελίδα ή για χρήση των  υπηρεσιών της (β) πληροφορίες προφίλ, μεταξύ των οποίων για τις προτιμώμενες υπηρεσίες και προϊόντα ή για τις ώρες επίσκεψης ή για τη συχνότητα χρήσης της ιστοσελίδας ή τις ενότητες που επισκέπτεται ή τα προϊόντα που προτιμά ο χρήστης (γ) λοιπές προσωπικές πληροφορίες που ο χρήστης επιλέγει ελεύθερα να παρέχει κατά την αλληλεπίδραση ή/και επικοινωνία μαζί μας.

4.- Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένες τεχνολογίες για τη συλλογή πληροφοριών από τη φορητή συσκευή σας όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, όπως τη διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (διεύθυνση ΙP), το λειτουργικό σύστημα της φορητής συσκευής, το είδος της φορητής συσκευής και τις ρυθμίσεις της, τους σειριακούς αριθμούς που αντιστοιχούν στη συσκευή του χρήστη, διαφημιστικά αναγνωριστικά (πχ IDFAs & IFAs), τον ανακατευθύνοντα ιστότοπο (τον δικτυακό τόπο που οδήγησε τον χρήστη στον δικό μας), μηνύματα προς εμάς ή για εμάς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πληροφορίες για την ακριβή τοποθεσία της φορητής συσκευής του χρήστη με χρήση γεωγραφικού εντοπισμού και τεχνολογιών όπως το GPS (παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού), το Wi-Fi (ασύρματο τοπικό δίκτυο), το Bluetooth ή η εγγύτητα σε τοποθεσία κυψέλης (cell tower proximity). H πλειονότητα των φορητών συσκευών και των φυλλομετρητών (browser) παρέχει τη δυνατότητα να ανακαλέσει ο χρήστης την άδεια που μας παραχώρησε για τη συλλογή των εν λόγω πληροφοριών, με χρήση των ρυθμίσεων τους, ωστόσο ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να μην λειτουργούν ορθά χωρίς τις πληροφορίες για την τοποθεσία σας. Ενδέχεται επίσης να συλλέγουμε πληροφορίες για τον χρήστη από άλλες εταιρείες ή οργανισμούς και δη πληροφορίες που είναι δημοσίως προσβάσιμες και έχουν ήδη λάβει την έγκριση σας να παρέχουν τέτοια δεδομένα (πχ λόγω αλληλεπίδρασης από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης), καθώς και τεχνικά δεδομένα ή δεδομένα παρακολούθησης από παρόχους αναλυτικών δεδομένων και παρόχους δεδομένων αναζήτησης (Google Analytics, Google κλπ).

5.- Επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία έρχονται στην κατοχή μας σύμφωνα με τα παραπάνω και κυρίως από εσάς τους ίδιους, κατά την ελεύθερη κρίση και επιλογή σας και εφόσον μας έχετε δώσει τη ρητή άδεια και συγκατάθεση σας, μόνο για τη συγκεκριμένη χρήση και τις λειτουργίες της ιστοσελίδας μας, ήτοι αποκλειστικά για την αποστολή ενημερωτικών newsletters με όλα τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τα νέα, τις προσφορές, τους διαγωνισμούς και εν γένει τις προωθητικές ενέργειες της FREZYDERM και μόνο στα πλαίσια της εμπορικής επικοινωνίας μας μαζί σας, διαφυλάσσοντας τον προσωπικό χαρακτήρα τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2472/1997 περί Προστασίας του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Ειδικότερα, θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για: (α) να πλοηγηθείτε και να κάνετε χρήση των δυνατοτήτων της ιστοσελίδας, (β) να εξατομικεύουμε την εμπειρία σας, (γ) να εκτελέσουμε παραγγελίες που υποβάλλετε μέσω της ιστοσελίδας μας, για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με την αγορά σας αλλά και για τις λογιστικές, ελεγκτικές και εσωτερικές μας λειτουργίες στο πλαίσιο της συναλλακτικής μας σχέσης, (δ) να βελτιώσουμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα (καλύτερη κατανόηση καταναλωτών, παρουσίαση προϊόντων, ανάπτυξη νέων), τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις προωθητικές ενέργειες μας, (ε) να αποστέλλουμε προωθητικά μηνύματα σχετικά με νέα, προσφορές για προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρείας μας μέσω email (newsletters).

6.- Τα στοιχεία του κάθε χρήστη τα χειριζόμαστε με σεβασμό, δεν μεταβιβάζονται, δεν παραχωρούνται και γενικώς δεν γνωστοποιούνται σε τρίτα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) για κανένα λόγο (εξαιρουμένων των σχετικών διατάξεων προς τις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές, κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις), ή εάν υποχρεωθούμε δυνάμει δικαστικής απόφασης ή δεσμευτικής νομικά πράξης άλλης αρμόδιας αρχής. Δεν εκμεταλλευόμαστε εμπορικά τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη, μέσω ενοικίασης ή ανταλλαγής με τρίτους. Τα δεδομένα τηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα εξυπηρετείται η ανάγκη ενημέρωσης και επικοινωνίας και οι σκοποί που περιγράφονται στην παρούσα, καθώς και για τη συμμόρφωση μας σχετικά με τις κείμενες διατάξεις.

7.- Ανάλογα με την επικοινωνία και τις ανάγκες του χρήστη, μπορεί να μοιραστούμε τα προσωπικά δεδομένα με συγκεκριμένες κατηγορίες τρίτων προσώπων, ήτοι (α) προμηθευτές και παρόχους υπηρεσιών, όπως πάροχοι τεχνολογικών υπηρεσιών, επεξεργαστές πληρωμών και πάροχοι πρόληψης απάτης, ταχυδρομείο και υπηρεσίες courier), (β) ελεγκτές και επαγγελματίες σύμβουλοι όπως τράπεζες, δικηγόροι και λογιστές, (γ) κυβέρνηση, ρυθμιστικές αρχές και εκπρόσωποι του νόμου. Σε κάθε περίπτωση, εάν τρίτα πρόσωπα δύνανται, κατόπιν άδειας της εταιρίας, να είναι σε θέση να αποκτήσουν, έστω και περιστασιακή ή τυχαία, πρόσβαση σ’ αυτά (ιδίως service πληροφοριακών συστημάτων, μηχανικοί ανάπτυξης νέων εφαρμογών κλπ), η εταιρία λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο επίβλεψης των εργασιών και κατάρτισης συμβατικού όρου δέσμευσης του τρίτου για απόλυτη προστασία των δεδομένων αυτών και του απορρήτου τους και η όποια επεξεργασία περιορίζεται στις απολύτως αναγκαίες νομικές ή τεχνικές ενέργειες (προσωρινή αποθήκευση, back up). Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν τον χρήστη με άμεσο τρόπο (πχ ανώνυμα, συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία για χρήση της ιστοσελίδας).

8.- Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να μην λαμβάνει επικοινωνία και να ανακαλέσει την συγκατάθεσή του, ακολουθώντας τις οδηγίες που υπάρχουν στα προωθητικά μηνύματα (opt-out). Το γεγονός ότι ο χρήστης επιλέγει να μην λαμβάνει ένα είδος επικοινωνίας από εμάς δεν σημαίνει ότι έχει επιλέξει να μην λαμβάνει άλλα είδη επικοινωνιών από την εταιρεία. Ο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε να λάβει γνώση των τηρουμένων δεδομένων που τον αφορούν, να ζητήσει τη διαγραφή, την τροποποίηση και επικαιροποίηση τους και γενικώς να ασκήσει ακώλυτα όλα τα δικαιώματα που του παρέχει η εθνική και κοινοτική νομοθεσία, είτε κάνοντας unsubscribe από το footer οποιουδήποτε πρόσφατου email έχει στείλει η εταιρία, είτε με τηλεφωνική επικοινωνία του στο τηλεφωνικό κέντρο της εταιρίας (210-5246900) είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@frezyderm.gr. Τονίζεται ότι βάσει νόμου (κανόνων δημοσίας τάξεως), ενδέχεται να χρειαστεί να διατηρούμε ορισμένες πληροφορίες του χρήστη. Ειδικότερα, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, ο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή κατόπιν αιτήματός του να ενημερωθεί για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά δεδομένα του υφίστανται επεξεργασία και να λάβει πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία αυτήν (και να λάβει αντίγραφο των δεδομένων του). Επιπλέον, έχει το δικαίωμα να απαιτήσει τη διόρθωση των ανακριβών προσωπικών δεδομένων του που είναι ελλιπή ή ανακριβή. Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, έχει το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα απαγόρευσης ή περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων (να αιτηθεί αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων του σε μια κοινή μορφή αρχείων, για παράδειγμα .csv) και το δικαίωμα εναντίωσης της επεξεργασίας (πχ αν ο χρήστης αντιτίθεται στην επεξεργασία των δεδομένων του για διαφημιστικούς σκοπούς), το δικαίωμα σχετικά με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και τη διαμόρφωση προφίλ (διαφάνεια σχετικά με τα προφίλ των χρηστών). Τα παραπάνω δικαιώματα υπόκεινται σε συγκεκριμένους κανονισμούς σχετικά για τον χρόνο και τον τρόπο άσκησης τους. Ο χρήστης δεν χρειάζεται να πληρώσει για να αποκτήσει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα ή για να εξασκήσει κάποιο από τα δικαιώματά του, ωστόσο διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώσουμε μια λογική τιμή και τα έξοδα, αν το αίτημά του είναι αβάσιμο, επαναλαμβανόμενο ή υπερβολικό ή εναλλακτικά, διατηρούμε το δικαίωμα άρνησης του αιτήματος, υπό αυτές τις συνθήκες. Τονίζεται ότι ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει την συγκατάθεσή του, χωρίς ωστόσο να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της. Ίσως να χρειαστεί να ζητήσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες ώστε να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά του χρήστη και να διασφαλίσουμε το δικαίωμά του να έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα του ή να εξασκήσει οποιοδήποτε από τα δικαιώματά του. Αυτό είναι ένα μέτρο ασφάλειας για την εξασφάλιση πως τα προσωπικά του δεδομένα δεν θα αποκαλυφθούν σε κάποιους που δεν έχουν δικαίωμα να τα λάβουν. Μπορεί επίσης να επικοινωνήσουμε μαζί του για να ζητήσουμε επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το αίτημά του, ώστε να επισπευστεί η διαδικασία, ωστόσο προσπαθούμε να απαντήσουμε σε όλα τα νόμιμα αιτήματα μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, και σίγουρα εντός των νόμιμων προθεσμιών. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης έχει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή, εφόσον κρίνει ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία.

9.- Η ιστοσελίδα ενδέχεται να παρέχει συνδέσμους σε ιστοτόπους που διαχειριζόμαστε εμείς ή τρίτοι. Εάν επισκεφθείτε έναν από τους εν λόγω συνδεδεμένους ιστοτόπους, θα πρέπει να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου του ιστοτόπου, τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και τις λοιπές πολιτικές τους. Δεν ευθυνόμαστε για τις πολιτικές και τις πρακτικές τρίτων. Οι εν λόγω οργανισμοί χειρίζονται τις πληροφορίες που τους παρέχετε σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου τους, τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και λοιπές πολιτικές τους. Ενδέχεται επίσης οι πάροχοι άλλων εφαρμογών, εργαλείων, γραφικών στοιχείων (widgets) και προσθηκών που διαθέτουμε στην Ιστοσελίδα, όπως τα πλήκτρα «Like» του Facebook, να χρησιμοποιούν επίσης αυτοματοποιημένες μεθόδους για τη συλλογή πληροφοριών και τον τρόπο χρήσης των εν λόγω λειτουργιών. Οι εν λόγω οργανισμοί ενδέχεται να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες σας σύμφωνα με τις δικές τους πολιτικές.

10.- Πέραν των ανωτέρω, η επίσκεψη και περιήγηση στην ιστοσελίδα είναι ελεύθερη, χωρίς να απαιτείται η παροχή οποιασδήποτε ατομικής πληροφορίας ή προσωπικών δεδομένων. Σημειώνεται ότι οι εμπορικές ιστοσελίδες της εταιρίας δεν απευθύνονται σε ανηλίκους και δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας στοιχεία που αφορούν ανηλίκους.


-Β- Ηλεκτρονικά Ίχνη – Cookies

11.- Τα ηλεκτρονικά ίχνη (cookies) είναι μικροί φάκελοι κειμένου που μπορεί να αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο των επισκεπτών των διαφόρων ιστοσελίδων για να διευκολύνουν την επικοινωνία και την ιστορικότητα των επισκέψεων, ήτοι είναι ένα βασικό εργαλείο για λόγους διαφήμισης και επικοινωνίας. Σε καμία περίπτωση δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ή στα αρχεία τους. Η παρούσα ιστοσελίδα δύναται να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση των χρηστών, την αποθήκευση ορισμένων προτιμήσεών τους, την αναγνώριση επαναλαμβανομένης πρόσβασης στην ιστοσελίδα μας, για βελτίωσή της, αλλά και για στατιστικούς λόγους. Η Εταιρία ενδέχεται να χρησιμοποιεί τα ίχνη για διαφημιστικούς λόγους μέσω και τρίτων επιχειρήσεων (ηλεκτρονικών πλατφορμών, ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή διαφημιστικών εταιριών), στις οποίες θα μεταβιβάζονται για τον σκοπό αυτό και για περιορισμένη χρονική διάρκεια κάθε φορά. Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να ρυθμίσει ανά πάσα στιγμή τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να τον ενημερώνει για τη χρήση cookies σε ορισμένες υπηρεσίες και με αυτόν τον τρόπο είτε να επιτρέπει τη χρήση τους είτε όχι, ανάλογα με τις ιστοσελίδες που ο ίδιος ο χρήστης επιθυμεί. Ακόμα και αν ο χρήστης απορρίπτει τα cookies, μπορεί να κάνει χρήση της ιστοσελίδας μας, ωστόσο θα μειωθεί αισθητά η λειτουργικότητά της (όπως η εύκολη μετάβαση από σελίδα σε σελίδα) και ενδέχεται να περιοριστεί στη χρήση ορισμένων μόνο λειτουργιών ή να αποκλείεται από εφαρμογές και δυνατότητες που απαιτούν τη χρήση cookies. Επιπλέον, όταν ο χρήστης χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα, η συσκευή ή ο φυλλομετρητής του μπορεί να λαμβάνει cookies από τρίτους (πχ από συνδέσμους που οδηγούν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης), στα οποία η εταιρία δεν έχει πρόσβαση και έλεγχο.

 

-Γ- Ενημερωτικά δελτία – Newsletters

12.- Η παρούσα ιστοσελίδα παρέχει στον χρήστη την δυνατότητα να εγγραφεί στις λίστες (mailing lists) για την παραλαβή των Ενημερωτικών Δελτίων (Newsletters) της εταιρείας μας, αφού πρώτα δώσει τα στοιχεία που θα του ζητηθούν στην αντίστοιχη φόρμα, το περιεχόμενο της οποίας προστατεύεται σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου, όπως αναλύθηκε ανωτέρω. Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμεί να διαγραφεί από τις αντίστοιχες λίστες. 


-Δ- Τροποποίηση της ιστοσελίδας και των όρων χρήσης 

13.- Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που αναγράφεται στην αρχή της πολιτικής. Η εταιρεία μπορεί ανά πάσα στιγμή να αλλάξει το περιεχόμενο και τις πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα αλλά και στους παρόντες όρους, κυρίως λόγω εναρμόνισής τους με νέες διατάξεις, αλλά και βελτίωσής τους. Κάθε σχετική τροποποίηση θα ενσωματώνεται στο παρόν νομικό σημείωμα και τεκμαίρεται ότι ο χρήστης έχει λάβει γνώση και την αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Θέλουμε, λοιπόν, να επιστήσουμε την προσοχή στον χρήστη, προκειμένου να λαμβάνει γνώση, κάθε φορά πριν χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα μας, της τελευταίας έκδοσης των παρόντων όρων, γι’ αυτό θα πρέπει να ελέγχετε την παρούσα τακτικά ώστε να ενημερώνεστε για την πιο πρόσφατη ενημερωμένη έκδοση της πολιτικής. Για τις ανάγκες της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται η Εταιρεία FREZYDERM ΑΒΕΕ.

 

-Ε- Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

14.- Αρμόδια για την επίλυση πάσης διαφοράς εκ του παρόντος ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας της Εταιρείας

FREZYDERM A.B.E.E.

Διεύθυνση: Μενάνδρου 75, Αθήνα

Ταχ. Κωδ.: 104 37

Τηλέφωνο: +30 210 5246900

Φαξ: +30 210 5244433

e-mail: info@frezyderm.gr