Πολιτική για τα Cookies

Σύμφωνα με τα ισχύοντα στην πληροφορική και τους ορισμούς που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση (https://ec.europa.eu/info/cookies_el), τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή ή στην κινητή συσκευή και γενικώς σε κάθε συσκευή που χρησιμοποιείται για να πλοηγηθεί κανείς στο διαδίκτυο και να επισκεφθεί αυτόν τον ιστότοπο, χωρίς να βλάπτουν τον υπολογιστή, τα προγράμματα ή τα αρχεία του. Δηλαδή ένα cookie είναι ένα αναγνωριστικό στοιχείο, το οποίο αποθηκεύεται στη συσκευή του χρήστη (όχι απομακρυσμένα) από το ίδιο το πρόγραμμα περιήγησής, αν φυσικά το πρόγραμμα περιήγησης έχει ρυθμιστεί να το κάνει ή δεν έχει αποκλειστεί η αποθήκευσης τους. Σημειώνεται ότι τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να απορρίπτουν αυτόματα και εκ των προτέρων τα cookies ή να ενημερώνουν τον χρήστη όταν αποθηκεύεται ένα cookie. Με τα cookies ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές του χρήστη και τις προτιμήσεις του (όπως κωδικός σύνδεσης, γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγονται οι προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεται τον ιστότοπο ή φυλλομετρά τις σελίδες του. Επιπλέον, μερικά cookies βοηθούν στην ανάλυση της χρήσεως του διαδικτυακού τόπου και εάν ο χρήστης αντιμετωπίζει προβλήματα κατά την περιήγησή του, ακόμα μπορεί να επιτρέπουν την προσαρμογή των online εμφανιζόμενων διαφημίσεων και προσφορών στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του. Επίσης, μερικά αρχεία cookies είναι τεχνικά απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες ή για την παροχή μιας υπηρεσίας διαδικτύου. Άλλα cookies είναι προσωρινά (session cookies), ήτοι διατηρούνται στη συσκευή μέχρι ο χρήστης να εγκαταλείψει τον διαδικτυακό τόπο μας ή να κλείσει το πρόγραμμα πλοήγησης, οπότε και διαγράφονται αυτόματα, άλλα είναι μόνιμα (persistent cookies) και παραμένουν στη συσκευή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (ακόμα και για δύο έτη) ή μέχρι να τα διαγράψει ο χρήστης, γενικώς η διάρκεια ζωής του κάθε cookie εξαρτάται από το σκοπό του αλλά και τις ρυθμίσεις του προγράμματος πλοήγησης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και τη λειτουργία τους είναι ελεύθερα προσβάσιμες στον διαδικτυακό τόπο www.allaboutcookies.org. Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε τους κάτωθι τύπους cookies (με διάρκεια ζωής από λίγα δευτερόλεπτα έως δύο έτη), δικά μας ή έμπιστων συνεργατών μας, από τους οποίους απαιτούμε πάντα να εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα από τον GDPR και την ημεδαπή νομοθεσία:

 

1) Απαιτούμενα και Λειτουργικά Cookies (Required & Functional Cookies): αυτά τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για λόγους ασφαλείας αλλά και για την ορθή λειτουργία ενός ιστότοπου, αφού επιτρέπουν την περιήγηση και τη χρήση των λειτουργιών του, την επαλήθευση της ταυτότητας σε περίπτωση που ο χρήστης έχει συνδεθεί στην ιστοσελίδα, την πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές, φόρμες εγγραφής και λίστα αγαπημένων, τη χρήση καλαθιού αγοράς. Δεν μας δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε τη δραστηριότητά του χρήστη σε άλλους διαδικτυακούς τόπους. Επίσης μας επιτρέπουν να αναλύουμε πώς χρησιμοποιείται η ιστοσελίδα και την αλληλεπίδραση και τις επιλογές του χρήστη σε αυτήν (π.χ. όνομα, γλώσσα ή περιοχή σύνδεσης) καθώς επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να θυμούνται και διάφορες ρυθμίσεις, όπως μέγεθος και στυλ γραμματοσειράς, φωτεινότητα και άλλες διαμορφώσεις που ο χρήστης έχει επιλέξει, ώστε να είναι δυνατό, βάση αυτών, να προσφέρουμε βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες  εμπειρία στον ιστότοπο μας αλλά και για να αποφεύγονται επαναλήψεις ενεργειών και μηνυμάτων (πχ spash screen, popup υποδοχής). Τέτοια cookies είναι αυτά: (α) που είναι απαραίτητα για την αναγνώριση ή/και διατήρηση περιεχομένου που εισάγει ο χρήστης κατά τη διάρκεια μίας σύνδεσης (session) στην ιστοσελίδα κατά τη διάρκεια της (πχ για τη συμπλήρωση μίας ηλεκτρονικής φόρμας από τον ή για την καταχώριση των αγορών του χρήστη), (β) που είναι απαραίτητα για την αυθεντικοποίηση του συνδρομητή ή χρήστη σε σχετικές υπηρεσίες (π.χ. κατά την πραγματοποίηση μίας συναλλαγής μέσω του διαδικτύου), (γ) που εγκαθίστανται με σκοπό την ασφάλεια, (δ) με πολυμεσικό περιεχόμενο, όπως αυτά που είναι αναγκαία για την προβολή ενός βίντεο, (ε) που είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση της τεχνικής της κατανομής φορτίου σε μία σύνδεση σε ιστοσελίδα, (στ) που «θυμούνται» τις επιλογές σχετικά με την εμφάνιση της ιστοσελίδας, (ζ) που εγκαθίστανται μέσω πρόσθετων προγραμμάτων (plug ins) σε ιστοσελίδες κοινωνικών δικτύων και αφορούν στο διαμοιρασμό περιεχομένου μεταξύ των πιστοποιημένων και συνδεδεμένων μελών. Δεδομένου ότι αυτά τα cookies είναι κρίσιμα για ορισμένες λειτουργίες του διαδικτυακού τόπου μας, δεν υπάρχει διαθέσιμη επιλογή opt-out γι’ αυτά, αλλά η μόνη δυνατότητα του χρήστη είναι η ρύθμιση των παραμέτρων του προγράμματος πλοήγησης κατά τρόπο που να αποτρέπει την αποθήκευση τους και να προβαίνει αυτόματα στον αποκλεισμό τους. Ωστόσο, σε αυτήν την περίπτωση, ορισμένα τμήματα του ιστότοπου δεν θα λειτουργούν σωστά ή αποτελεσματικά και ο επισκέπτης θα έχει μειωμένες δυνατότητες χρήσης και απόλαυσης των προσφερόμενων υπηρεσιών.

 

2) Cookies Επιδόσεων Στατιστικής (Statistics Cookies): Σε ορισμένες περιπτώσεις, χρησιμοποιούμε παρόχους υπηρεσιών τρίτων για την παρακολούθηση και ανάλυση στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση και το πλαίσιο του περιεχομένου που χρησιμοποιούν οι χρήστες των ιστότοπων μας, με αποτέλεσμα τα αναγκαία cookies να ορίζονται από τους παρόχους υπηρεσιών, προκειμένου να παρακολουθούν την κίνηση των επισκέψεων και την απόδοση της διαφήμισής μας. Ειδικότερα, συλλέγουν πληροφορίες όπως τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, τις σελίδες που επισκέπτονται συχνότερα, αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες κλπ, και είτε αποτελούν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη, είτε αφορούν μεμονωμένα τον κάθε επισκέπτη (IP διεύθυνση). Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας και μας επιτρέπουν να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση που κάνετε στις ιστοσελίδες μας, συμπεριλαμβανομένου του περιεχόμενου που επιλέγετε κατά την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, προκειμένου αν μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα και την αλληλεπίδραση των καταναλωτών με την ιστοσελίδα καθώς και να βελτιώνουμε τις σελίδες μας στην πάροδο του χρόνου. Τα cookies αυτά μπορεί να μας παρέχονται από τρίτους παρόχους αναλυτικών εργαλείων αλλά χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς που σχετίζονται με τις ιστοσελίδες μας. Σημειώνεται ότι αυτές οι πληροφορίες (cookies) που παρέχονται σε τρίτους παρόχους από εμάς δεν περιλαμβάνουν άλλα προσωπικά στοιχεία του χρήστη, αλλά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι οι πληροφορίες που συλλέγονται ενδέχεται να συνδέονται με παρόμοιες ή άλλες προσωπικές πληροφορίες που συγκεντρώνονται αλλού. Έτσι, στα πλαίσια εμπορικής συνεργασίας με διαφημιστικά δίκτυα, συλλέγονται cookies που μπορούν παρακολουθούν τις δραστηριότητές του χρήστη στο διαδίκτυο και την πλοήγηση του, πληροφορία που στοχεύει στη διαφήμιση προϊόντων και υπηρεσιών βάσει των προσωπικών προτιμήσεων του χρήστη. Τέλος, ο ιστότοπος μας χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού της Google, Inc. ("Google"), το οποίο, μέσω cookies, συλλέγει δεδομένα σχετικά με τη χρήση του (πχ διεύθυνση IP) που αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία στους διακομιστές Google, εκτός Ελλάδος. Η Google χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για την αξιολόγηση της χρήσης των ιστότοπων, τη σύνταξη αναφορών σχετικά με τις δραστηριότητές των χρηστών και την παροχή άλλων υπηρεσιών σχετικά με τις δραστηριότητές τους και τη χρήση του Διαδικτύου. Σημειώνεται ότι η Google μπορεί επίσης να μεταβιβάσει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους, όπου απαιτείται από το νόμο, ή όταν τα τρίτα μέρη επεξεργάζονται τις πληροφορίες εκ μέρους της Google. Όπως διαβεβαιώνει επισήμως η Google, δεν θα συσχετίσει τη διεύθυνση IP με άλλα δεδομένα που τυχόν διατηρεί (περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις σελίδες της, σχετικά με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών και την Πολιτική Απορρήτου της Google). Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να αποφύγετε τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τη χρήση του ιστού σας από το Google Analytics (cookies και διευθύνσεις IP) εγκαθιστώντας την προσθήκη του προγράμματος περιήγησης "Google AnalyticsOpt - OutBrowser-Add-On" ή να εξαιρεθείτε από τη συλλογή δεδομένων, σύμφωνα με τις δυνατότητες και τις επιλογές που η Google προσφέρει κάθε φορά.

 

3) Cookies Διαφήμισης και Στόχευσης (Advertising & Targeting Cookies): αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή προσωποποιημένου στον χρήστη περιεχομένου και μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης ή προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να θυμόμαστε τους ιστότοπους που έχει επισκεφθεί ο χρήστης, ώστε να καθορίσουμε ποια ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ είναι πιο αποτελεσματικά. Τέτοια cookies μπορεί να συλλέγονται και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter κλπ) για διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος, που επιτρέπουν την προβολή εξατομικευμένων και σχετικών με τις προτιμήσεις του χρήστη διαφημίσεων.

 

Γενική Χρήση Προσωπικών Δεδομένων σε σχέση με τα Cookies

Χρησιμοποιώντας τα ως άνω cookies, μπορεί να συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε περιορισμένα προσωπικά δεδομένα του χρήστη σε ψευδωνυμοποιημένη μορφή, αποκλειστικά για διαφημιστικούς σκοπούς και σκοπούς έρευνας αγοράς καθώς και για να προσαρμόζουμε την ιστοσελίδα μας στα ενδιαφέροντά του, για την εμφάνιση ή την αποστολή πληροφοριών σχετικών με εμάς και για να ενημερώνουμε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που μπορεί να ενδιαφέρουν τον κάθε χρήστη. Βάσει αυτής της τεχνολογίας, μπορούμε επίσης να λάβουμε αναφορές από τους παρόχους υπηρεσιών μας που περιλαμβάνουν αναφορές σε προσωπικά ή συγκεντρωτικά δεδομένα (που μπορεί να περιλαμβάνουν γενικά δημογραφικά χαρακτηριστικά ή χαρακτηριστικά χρήσης). Πρέπει να γνωρίζετε ότι μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies, ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, και επίσης ενδέχεται να μην λειτουργούν και μερικές υπηρεσίες. Τα βασικά δικαιώματα σας είναι η πρόσβαση στα δεδομένα, η διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων σας, η φορητότητα των δεδομένων σας, ο περιορισμός της επεξεργασίας, η εναντίωση στην επεξεργασία και η ανά πάσα στιγμή άρση της συγκατάθεσης σας για τη χρήση κάποιων ή του συνόλου των cookies και κατ’ επέκταση για την επεξεργασία των δεδομένων σας. Για να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματά σας μπορείτε να υποβάλετε το αίτημά σας στα κεντρικά γραφεία της FREZYDERM AEBE, Μενάνδρου 73-75 Αθήνα, τηλ. 210-52.46.900 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@frezyderm.gr καθώς και να υποβάλετε, σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τον ισχύον δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115-23, Αθήνα, τηλ. 210-64.75.600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου contact@dpa.gr). Σε κάθε περίπτωση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας δώσουμε κάθε διευκρίνηση, απάντηση και τεχνική πληροφορία διαθέτουμε και σας αφορά.