Γραφίστας - Τμήμα Μάρκετινγκ

Ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για τη σχεδίαση του εταιρικού επικοινωνιακού υλικού (έντυπα, προωθητικές ενέργειες, διαφημιστικές καταχωρήσεις, web design κ.α.)

Απαραίτητα προσόντα: 

• Απόφοιτος σχολής Γραφικών Τεχνών
• Αποδεδειγμένη εμπειρία σε δημιουργικό τμήμα 
• Άριστη γνώση δημιουργίας και σελιδοποίησης εντύπων
• Άριστη γνώση Illustrator, Photoshop, InDesign, Flash, QuarkExpress σε περιβάλλον Mac ή Windows. 
• Άριστη γνώση HTML 5, GIFs, Infographics
• Δημιουργική ικανότητα, καλλιτεχνική άποψη, φαντασία

Προσφέρονται: 
• Σταθερή απασχόληση και ασφάλιση
• Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
• Φιλικό και δημιουργικό περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό σημείωμα σημειώνοντας τον κωδικό GD1116  εδώ